Przedsiębiorstwa zarządzane przez świadome i odpowiedzialne osoby coraz chętniej i wyraźniej wypisują się z układu charakterystycznego dla bezrefleksyjnego kapitalizmu. Znamy to z własnego podwórka, z lat 90-tych: nieergonomiczne miejsca pracy, brak dbałości o kadrę, o środowisko, a nawet o jakość. Zysk jako jedyny motywator podejmowanych działań. Dziś wiemy już, że przyszłość to społeczna odpowiedzialność a do sukcesu firmy najbardziej przyczynia się pracownik zmotywowany, funkcjonujący w przyjaznym otoczeniu. W duchu troski o dobre dziś i jeszcze lepsze jutro – dla pracowników, branży i otoczenia – powstał system jakości budynków BREEAM. Czym jest i czy warto o niego zabiegać?

Czym jest certyfikacja BREEAM?

System oceny jakości budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) powstał ponad 30 lat temu w Wielkiej Brytanii. Promuje budownictwo przyjazne naturze i osobom przebywającym na terenie budynków. Koszty eksploatacji takiej nieruchomości są mniejsze, a ich środowisko sprzyja produktywności, aktywnie wpływając na dobre samopoczucie pracowników. Dzięki temu firma zyskuje nie tylko większą efektywność podejmowanych działań, ale też korzyści wizerunkowe, co z kolei zachęca klientów, kontrahentów i inwestorów, dalej napędzając sprzedaż i innowacje. W ten sposób certyfikat BREEAM opłaca się wszystkim.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie firmy do wystąpienia o BREEAM jest licencjonowany asesor, współpracujący z zespołem projektowym odpowiedzialnym za budynek. Weryfikacja wniosku następuje dwuetapowo: w fazie projektowej oraz już po zakończeniu inwestycji.

Jakie kryteria są brane pod uwagę podczas certyfikacji?

W procesie certyfikacji BREEAM oceny z 5-stopniowej skali przyznawane są w 10 kategoriach, w zależności od poziomu spełniania danego kryterium (od „pass” poniżej 30% po „outstanding” powyżej 85%). Dodatkowo każda kategoria ma swoją wagę, a dla części z nich obowiązują bardziej restrykcyjne wartości minimalne. Pod uwagę brane są następujące kryteria: zdrowie i dobre samopoczucie, zarządzanie, transport, materiały, innowacje, energia, woda, zanieczyszczenia, odpady oraz wykorzystanie terenu i ekologia. Przyznanie punktów musi mieć oparcie w przeprowadzanych badaniach naukowych oraz w zastosowanych technologiach.

W zależności od przyjętego punktu widzenia, różne kategorie mają odmienne znaczenie. Dla pracowników najczęściej najistotniejsze są zdrowie oraz dobre samopoczucie (np. widok z okna, dostęp do światła dziennego i jakość oświetlenia sztucznego, ogrzewanie i chłodzenie) oraz transport (bliskość komunikacji publicznej, parkingów samochodowych i rowerowych, miejsc do ładowania samochodów elektrycznych. Z punktu widzenia ekologii, ważne są kwestie postępowania z odpadami, oszczędności wody czy też efektywność energetyczna budynku, opisana przez klasy energetyczne (więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://termocent.com/klasy-energetyczne-budynku/).

Wykonanie badań zleca się firmom zewnętrznym – po pierwsze z uwagi na posiadany sprzęt specjalistyczny, ale także w trosce o brak nadużyć po stronie przedsiębiorstwa. W uzyskaniu prestiżowego certyfikatu BREEAM pomaga TERMOCENT. Firma przeprowadza następujące badania, niezbędne w procesie certyfikacji:

  • Badania termowizyjne: wskazanie źródeł i poziomu nieszczelności wraz z zaproponowaniem działań naprawczych.
  • Badanie szczelności powietrznej: tzw. Blow Door Test, pozwalający na ocenę szczelności budynków poprzez wytworzenie odpowiednio podciśnienia lub nadciśnienia wewnątrz, z użyciem kamery termowizyjnej i generatora dymu.
  • Badanie jakości powietrza: pomiar zawartości lotnych związków organicznych i formaldehydu.
  • Badanie akustyczne: identyfikacja źródeł hałasu, określenie jego poziomu, wskazanie konieczności wyciszenia i potrzebnych do tego środków.
  • Badanie wentylacji naturalnej: określenie poziomu dostępu świeżego powietrza.
  • Badanie światła dziennego: określenie poziomu ekspozycji na światło dzienne.

Firma dysponująca w/w badaniami może ubiegać się o przyznanie certyfikatu BREEAM, o ile pozwalają na to dobre wyniki przeprowadzonych testów.

Świadectwo charakterystyki energetycznej w procesie certyfikacji BREEAM

Jednym z elementów badania budynku pod kątem efektywności energetycznej, jest weryfikacja dostarczonego przez firmę świadectwa charakterystyki energetycznej, określającego zapotrzebowanie budynku na energię (więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://termocent.com/swiadectwo-charakterystyki-energetycznej/).

Jeśli wynik jest satysfakcjonujący (tzw. budynek jest energooszczędny lub pasywny), szansa na otrzymanie certyfikatu wzrasta. W przypadku wykrycia w badaniu termowizyjnym nadmiernych strat ciepła warto skorzystać z porady fachowców dot. ewentualnej termomodernizacji czy uszczelniania budynku.

Kategorie: Budownictwo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *